Üyelik Sözleşmesi

OZATWEB DİJİTAL AJANSI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. Satıcı: Ozatweb Dijital Ajansı
Adres: Fenerbahçe, Iğrıp Sk. No:13, 34726 Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0551 070 59 88
E-posta: [email protected]

1.2. Üye: Adı-Soyadı/Ünvanı: [Üyenin Bilgilerini Buraya Ekleyin]
Adres: [Üyenin Adresini Buraya Ekleyin]
Telefon: [Üyenin Telefon Numarasını Buraya Ekleyin]
E-posta: [Üyenin E-posta Adresini Buraya Ekleyin]

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Üye'nin Ozatweb Dijital Ajansı'nın www.ozatweb.com internet sitesine üye olması ve site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. ÜYELİK KOŞULLARI

3.1. Üyelik, www.ozatweb.com internet sitesinde üyelik formunun doldurulması ve işbu sözleşmenin Üye tarafından elektronik ortamda onaylanması ile başlar.

3.2. Üye, üyelik işlemleri sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi durumunda, Satıcı'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.ozatweb.com internet sitesinin kullanımında yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uymayı kabul eder.

4.2. Üye, üyelik hesabını ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve gizli tutmayı taahhüt eder. Üyelik hesabının izinsiz kullanımı durumunda Satıcı'ya derhal bildirimde bulunacaktır.

4.3. Üye, Satıcı'nın sağladığı hizmetlerden faydalanırken, doğru, dürüst ve yasaya uygun davranmakla yükümlüdür.

5. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, Üye'nin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak koruyacak ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

5.2. Satıcı, www.ozatweb.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin sürekli ve kesintisiz olarak sunulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

6. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

6.1. Üye, dilediği zaman üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak için, Üye'nin www.ozatweb.com internet sitesi üzerinden üyelik iptali talebinde bulunması gerekmektedir.

6.2. Satıcı, Üye'nin işbu sözleşmeye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması durumunda, Üye'nin üyeliğini tek taraflı olarak sona erdirebilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Üye'nin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


Satıcı:
Ozatweb Dijital Ajansı

Üye:
[Üyenin Adı ve Soyadı/Ünvanı]

Tarih:
[Onay Tarihi]

WhatsApp Support
WhatsApp Destek
Bize Mesaj Gönderin